امکانات پنل کاربری

pattern
بهترین تعرفه خرید پنل پیامکی متناسب با کیفیت

خرید پنل اس ام اس متناسب با بودجه و نیاز شما

هر یک از سامانه ها بسته به امکاناتی که دارند اندکی تعرفه شان متفاوت است اما کیفیت ارسال پیامک در هر یک از سامانه ها مشابه است.

سامانه پایه

رایگان
صفر تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۳۰%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال به لیست سیاه
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۴۹.۸ تومان خط ۵۰۰۰۲
 • تعرفه ۶۳.۱ تومان خط ۵۰۰۰۱
 • تعرفه ۶۳.۱ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۶۳.۱ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۶۳.۱ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۶۳.۱ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۶۳.۱ تومان خط BTS
 • تعرفه ۱۱۹۵ ریال هر ۳۰ ثانیه پیام صوتی
 • تعرفه ۱۲۶۱ ریال خط سیمکارت اختصاصی
 • تعرفه ۱۴۰۴ ریال خط سیمکارت اشتراکی
ثبت نام سامانه رایگان

سامانه اقتصادی

۸۵,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
۱۷۰,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۶۰%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال به لیست سیاه
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۴۶.۸ تومان خط ۵۰۰۰۲
 • تعرفه ۵۹.۲ تومان خط ۵۰۰۰۱
 • تعرفه ۵۹.۲ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۵۹.۲ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۵۹.۲ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۵۹.۲ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۵۹.۲ تومان خط BTS
 • تعرفه ۱۱۲۳ ریال هر ۳۰ ثانیه پیام صوتی
 • تعرفه ۱۱۸۵ ریال خط سیمکارت اختصاصی
 • تعرفه ۱۴۰۴ ریال خط سیمکارت اشتراکی
ثبت نام سامانه اقتصادی

سامانه حرفه ای

۱۵۷,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
۳۱۴,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۱۰۰%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال به لیست سیاه
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۴۳.۸ تومان خط ۵۰۰۰۲
 • تعرفه ۵۵.۴ تومان خط ۵۰۰۰۱
 • تعرفه ۵۵.۴ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۵۵.۴ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۵۵.۴ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۵۵.۴ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۵۵.۴ تومان خط BTS
 • تعرفه ۱۰۵۱ ریال هر ۳۰ ثانیه پیام صوتی
 • تعرفه ۱۱۰۹ ریال خط سیمکارت اختصاصی
 • تعرفه ۱۴۰۴ ریال خط سیمکارت اشتراکی
ثبت نام سامانه حرفه ای

سامانه فوق حرفه ای

۲۵۹,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
۵۱۸,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۱۰۰%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال به لیست سیاه
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۳۹.۹ تومان خط ۵۰۰۰۲
 • تعرفه ۵۰.۵ تومان خط ۵۰۰۰۱
 • تعرفه ۵۰.۵ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۵۰.۵ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۵۰.۵ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۵۰.۵ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۵۰.۵ تومان خط BTS
 • تعرفه ۹۵۷ ریال هر ۳۰ ثانیه پیام صوتی
 • تعرفه ۱۰۱۰ ریال خط سیمکارت اختصاصی
 • تعرفه ۱۴۰۴ ریال خط سیمکارت اشتراکی
ثبت نام سامانه فوق حرفه ای
 • سامانه "حرفه ای" و "فوق حرفه ای" از نظر امکانات تفاوتی ندارند، تنها تعرفه ارسال هر پیامک در سامانه "فوق حرفه ای" کمتر می باشد و مناسب ارسال تعداد بالا است.
 • توجه کنید پنل اس ام اس رایگان(پایه) همکاران اس ام اس تنها دارای ۵۰ درصد امکانات است. برای ارسال تعداد بالا پیشنهاد ما برای خرید پنل پیامکی، ثبت نام سامانه حرفه ای یا فوق حرفه ای می باشد بدلیل هزینه اولیه مناسب، تعرفه ارسال پایین و فول امکانات بودن.
 • خط سیمکارت اختصاصی (Samantel) برای ارسال پیامک به شماره های بلک لیست شخصی و بانک شماره های سامانه است. لازمه دریافت این خط داشتن جواز کسب یا سایت دارای اینماد است. پروسه دریافت این خط یک الی دو ماه پس از ارسال کامل مدارک است.
 • خط سیمکارت اشتراکی برای ارسال پیامک به شماره های بلک لیست شخصی خودتان است و امکان ارسال به بانک شماره های سامانه را ندارد. همچنین این خط نیاز به مدرک خاصی ندارد و بلافاصله قابل استفاده است.
 • ارسال با خطوط خدماتی، دلیوربیس و ایرانسل اپراتور ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵، همانند تعرفه سایر اپراتورها می باشد.
 • به تعرفه پیامک‌ها ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه سال 1401، مبلغ 30 ریال "در زمان ارسال" به مبالغ فوق اضافه می گردد. موارد یاد شده بین تمام سامانه های پیامکی مشترک است.

فرم درخواست مشاوره رایگان

برای مشاوره فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

جدیدترین اخبار پنل اس ام اس

آخرین پست های وبلاگ

در این قسمت می توانید جدیدترین مقالات منتشر شده در زمینه سامانه ارسال پیامک را مشاهده کنید.

مشاهده پست های بیشتر.
pattern

به همکاران اس ام اس اعتماد کرده اند...

ارائه خدمات به بیش از ۵۳,۰۰۰ مشترک افتخار می کنیم

pattern