امکانات پنل کاربری همکاران اس ام اس

pattern
بهترین تعرفه خرید پنل پیامکی متناسب با کیفیت

خرید پنل اس ام اس متناسب با بودجه و نیاز شما

هر یک از سامانه ها بسته به امکاناتی که دارند اندکی تعرفه شان متفاوت است اما کیفیت ارسال پیامک در هر یک از سامانه ها مشابه است.

سامانه پایه

رایگان
۰ تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۵۰%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۱۶.۵ تومان خط ۵۰۰۰
 • تعرفه ۲۰.۸ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۲۰.۸ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۲۰.۸ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۱۹.۱ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۲۰.۸ تومان خط BTS
 • تعرفه ۳۴.۸ تومان پیام صوتی
 • تعرفه ۷۸.۳ تومان خط GSM
ثبت نام سامانه رایگان

سامانه اقتصادی

۴۵,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
۹۰،۰۰۰ تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۷۵%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۱۵.۴ تومان خط ۵۰۰۰
 • تعرفه ۱۹.۵ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۱۹.۵ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۱۹.۵ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۱۷.۹ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۱۹.۵ تومان خط BTS
 • تعرفه ۳۲.۶ تومان پیام صوتی
 • تعرفه ۷۳.۳ تومان خط GSM
ثبت نام سامانه اقتصادی

سامانه حرفه ای

۶۹,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
۱۳۹,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۱۰۰%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۱۴.۳ تومان خط ۵۰۰۰
 • تعرفه ۱۸.۱ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۱۸.۱ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۱۸.۱ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۱۶.۶ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۱۸.۱ تومان خط BTS
 • تعرفه ۳۰.۲ تومان پیام صوتی
 • تعرفه ۶۷.۹ تومان خط GSM
ثبت نام سامانه حرفه ای

سامانه فوق حرفه ای

۹۹,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
۱۹۹,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۱۰۰%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۱۳.۳ تومان خط ۵۰۰۰۰
 • تعرفه ۱۶.۹ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۱۶.۹ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۱۶.۹ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۱۵.۵ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۱۶.۹ تومان خط BTS
 • تعرفه ۲۸.۲ تومان پیام صوتی
 • تعرفه ۶۳.۴ تومان خط GSM
ثبت نام سامانه فوق حرفه ای
 • سامانه "حرفه ای" و "فوق حرفه ای" از نظر امکانات تفاوتی ندارند، تنها تعرفه ارسال هر پیامک در سامانه "فوق حرفه ای" کمتر می باشد و مناسب ارسال تعداد بالا است.
 • توجه کنید پنل اس ام اس رایگان همکاران اس ام اس تنها دارای ۵۰ درصد امکانات است. پیشنهاد ما برای خرید پنل پیامکی، ثبت نام سامانه حرفه ای می باشد بدلیل هزینه اولیه مناسب، تعرفه ارسال پایین و فول امکانات بودن.
 • با خرید هر سامانه یک خط اختصاصی رایگان همراه با قابلیت دلیور بیس شدن دریافت می کنید. با دلیور بیس شدن خط علاوه بر هزینه بلک لیست، هزینه نرسیده به گوشی هم عودت داده می شود.

مشتریان فعال:

12150+

میزان رضایتمندی:

92.7%

پروژه ها انجام شده :

431+

جوایز:

8+

pattern