امکانات پنل کاربری

pattern
بهترین تعرفه خرید پنل پیامکی متناسب با کیفیت

خرید پنل اس ام اس متناسب با بودجه و نیاز شما

هر یک از سامانه ها بسته به امکاناتی که دارند اندکی تعرفه شان متفاوت است اما کیفیت ارسال پیامک در هر یک از سامانه ها مشابه است.

سامانه پایه

تقریباً رایگان!
۵,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۵۰%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال به لیست سیاه
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۱۳۵ تومان خط ۵۰۰۰۲
 • تعرفه ۱۴۹.۷ تومان خط ۵۰۰۰۱
 • تعرفه ۱۴۹.۷ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۱۴۹.۷ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۱۴۹.۷ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۱۴۹.۷ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۱۴۹.۷ تومان خط BTS
 • تعرفه ۱۴۹.۷ تومان هر ۳۰ ثانیه پیام صوتی
 • تعرفه ۲۹۹.۴ تومان خط سامانتل اختصاصی
 • تعرفه ۲۹۹.۴ تومان خط سامانتل اشتراکی
ثبت نام سامانه پایه

سامانه اقتصادی

۱۲۹,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
۲۵۹,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۷۰%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال به لیست سیاه
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۱۲۶ تومان خط ۵۰۰۰۲
 • تعرفه ۱۳۹.۸ تومان خط ۵۰۰۰۱
 • تعرفه ۱۳۹.۸ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۱۳۹.۸ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۱۳۹.۸ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۱۳۹.۸ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۱۳۹.۸ تومان خط BTS
 • تعرفه ۱۳۹.۸ تومان هر ۳۰ ثانیه پیام صوتی
 • تعرفه ۲۷۹.۶ تومان خط سامانتل اختصاصی
 • تعرفه ۲۷۹.۶ تومان خط سامانتل اشتراکی
ثبت نام سامانه اقتصادی

سامانه شرکتی

۲۵۹,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
۵۱۹,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۱۰۰%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال به لیست سیاه
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۱۱۷ تومان خط ۵۰۰۰۲
 • تعرفه ۱۲۹.۹ تومان خط ۵۰۰۰۱
 • تعرفه ۱۲۹.۹ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۱۲۹.۹ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۱۲۹.۹ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۱۲۹.۹ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۱۲۹.۹ تومان خط BTS
 • تعرفه ۱۲۹.۹ تومان هر ۳۰ ثانیه پیام صوتی
 • تعرفه ۲۵۹.۹ تومان خط سامانتل اختصاصی
 • تعرفه ۲۵۹.۹ تومان خط سامانتل اشتراکی
ثبت نام سامانه شرکتی

سامانه سازمانی

۳۷۵,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
۷۵۰,۰۰۰ تومان هزينه اوليه
 • میزان امکانات ۱۰۰%
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال به لیست سیاه
 • ارسال تکی و گروهی
 • ارسال منطقه ای و محله ای
 • ارسال رده سنی و جنسیت
 • ارسال از روی نقشه و ارسال کدپستی
 • وب سرویس برنامه نویسان
 • افزونه های پیامکی
 • وب سرویس سریع
 • وبسرویس سریع خدماتی(سرویس ویژه کد تایید وبسایت و اپلیکیشن)
 • آموزش ویدیویی
 • فایل pdf اموزشی
 • پشتیبانی تیکتی 9:30-22
 • بازگشت اعتبار بلک لیست
 • گزارش دلیوری(وضعیت پیام ارسالی)
 • ارسال سریع
 • تعریف دفترچه تلفن
 • قابلیت دریافت
 • ارسال از فایل اکسل
 • ارسال مشاغل و اصناف
 • آنتن(BTS) ایرانسل
 • ارسال پیام صوتی
 • خدمات هوشمند(کارت ویزیت،پاسخگوی خودکار،مسابقه نظرسنجی و..)
 • پاسخگوی خودکار به پیامهای دریافتی
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • ارسال هدیه با فرستادن کد
 • پیامک اخطاریه به تکرار مشخص
 • یادآوری اقساط
 • کد خوان
 • سیستم نوبت دهی
 • سرویس ارسال پیام تبریک مناسبتی
 • برگزاری نظر سنجی
 • منشی عضویت
 • برگزاری مسابقه
 • پیامک مناسبتی در تاریخ خاص
 • تعرفه ۹۹.۳ تومان خط ۵۰۰۰۲
 • تعرفه ۱۰۹.۴ تومان خط ۵۰۰۰۱
 • تعرفه ۱۰۹.۴ تومان خط ۱۰۰۰
 • تعرفه ۱۰۹.۴ تومان خط ۲۰۰۰
 • تعرفه ۱۰۹.۴ تومان خط ۳۰۰۰
 • تعرفه ۱۰۹.۴ تومان خط ثابت ۰۲۱
 • تعرفه ۱۰۹.۴ تومان خط BTS
 • تعرفه ۱۰۹.۴ تومان هر ۳۰ ثانیه پیام صوتی
 • تعرفه ۲۱۸.۸ تومان خط سامانتل اختصاصی
 • تعرفه ۲۱۸.۸ تومان خط سامانتل اشتراکی
ثبت نام سامانه سازمانی
 • توجه نمایید تعرفه های ارسال پیامک بروز نیستند و از سمت اپراتور حدودا 40 درصد افزایش پیدا کرده است(از 1 خرداد 1403). این افزایش قیمت شامل حال تمام سامانه های پیامکی می شود.
 • سامانه "شرکتی" و "سازمانی" از نظر امکانات تفاوتی ندارند، تنها تعرفه ارسال هر پیامک در سامانه "سازمانی" کمتر می باشد و مناسب ارسال تعداد بالا و استفاده دراز مدت است.
 • توجه کنید پنل اس ام اس رایگان(پایه) همکاران اس ام اس تنها دارای ۵۰ درصد امکانات است. برای ارسال تعداد بالا پیشنهاد ما برای خرید پنل پیامکی، ثبت نام سامانه شرکتی یا سازمانی می باشد بدلیل هزینه اولیه مناسب، تعرفه ارسال پایین و فول امکانات بودن.
 • ارسال با خطوط خدماتی(پیامک های یادآوری، رمز یکبار مصرف OTP، اطلاع رسانی و...) همانند تعرفه اپراتوره ۱۰۰۰ می باشد.
 • خط سامانتل اختصاصی برای ارسال پیامک تبلیغاتی به شماره های بلک لیست شخصی و بانک شماره های سامانه است. لازمه دریافت این خط داشتن جواز کسب یا سایت دارای اینماد است. پروسه دریافت این خط یک ماه پس از ارسال کامل مدارک است.
 • خط سامانتل اشتراکی برای ارسال پیامک تبلیغاتی به شماره های بلک لیست شخصی خودتان است و امکان ارسال به بانک شماره های سامانه را ندارد. همچنین این خط نیاز به مدرک خاصی ندارد و فقط نیاز است آن را درخواست دهید.
 • در ارسال پیامک به شماره‌های‌ایرانسل و رایتل (غیر همراه‌اول)، 10 درصد به تعرفه اضافه می‌گردد.
 • به تعرفه پیامک‌ها ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه سال 1401، مبلغ 30 ریال "در زمان ارسال" به مبالغ فوق اضافه می گردد. موارد یاد شده بین تمام سامانه های پیامکی مشترک است.

فرم درخواست مشاوره رایگان

برای مشاوره فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

جدیدترین اخبار پنل اس ام اس

آخرین پست های وبلاگ

در این قسمت می توانید جدیدترین مقالات منتشر شده در زمینه سامانه ارسال پیامک را مشاهده کنید.

مشاهده پست های بیشتر.
pattern

به همکاران اس ام اس اعتماد کرده اند...

ارائه خدمات به بیش از ۵۳,۰۰۰ مشترک افتخار می کنیم

pattern